Cynthia Villar

March 02, 2013


"Actually, hindi naman kailangan ang nurse ay matapos ng BSN. Kasi 'tong ating mga nurses gusto lang nila maging room nurse o sa America o sa other countries eh ano lang sila, yung parang... uh, mag-aalaga.
Hindi naman sila kailangan ganun kagaling."

No comments:

Powered by Blogger.