Day 19

May 09, 2013


My instagram update: 1.610kg! Another 40g! i'm working hard so please continue praying for me! (konting konti na lang po) 33ml milk, 1ml mct oil #powerofprayers sabi ng fingers nya.. 4 days na lang ng 40g... makakalabas na ko sa incubator!

No comments:

Powered by Blogger.