Friday, February 06, 2015

,

Pres Aquino on Fallen 44

I ❤️ this!

Nung ikaw ang nawalan, sinamahan ka ng buong bayan.
Nang ikaw ang kinailangan, nagawa mong ipagpaliban.

Share:

0 comments: