Pres Aquino on Fallen 44

February 06, 2015
I ❤️ this!

Nung ikaw ang nawalan, sinamahan ka ng buong bayan.
Nang ikaw ang kinailangan, nagawa mong ipagpaliban.

No comments:

Powered by Blogger.